Konaklama İşletmeciliği Bölümünün amacı, uluslararası turizm piyasasında rekabet edebilecek özellikteki konaklama işletmelerinin gereksinimi olan yönetsel ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerleri ilke edinmiş insan kaynaklarını yetiştirmektedir. Turizmde ideali ve başarma arzusu taşıyan, özgüvene sahip, insan sevgisi olan, dinamik, sosyal yönü itibariyle insan ilişkilerini geliştirebilecek ve kişisel gelişime açık tüm öğrenciler bölümümüze başvurabilirler. 

Yüksekokulumuza öğrenci alımları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre yapılmaktadır. Seyahat İşletmeciliği bölümüne başvuruda bulunabilmek için bu sınavlarda alınan TM1 puan türü kullanılmaktadır. Programa başvurabilmek için lise ve dengi orta öğretim kurumlarının birinden mezun olmak gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılacak olan merkezi yerleştirme sonucunda programa kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin, Yüksekokulumuzun internet sitesinde belirtilecek olan tarihlerde kesin kayıt için gerekli olan belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Arapça dillerinin eğitimi çok yeterli düzeylerde verilmektedir. Eğitimi verilen dersler yarı yarıya sözel ve eşit ağırlıklı yapıya sahiptir. Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Anadolu Uygarlıkları, Coğrafya, Dinler Tarihi, Sanat Tarihi sözel alanda; İşletme, Muhasebe, Finans, Ekonomi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon ise eşit ağırlıklı alanda yer alan derslerimizdir.

 

Mezunlarımız Başta konaklama ve kurvaziyer işletmelerinin önbüro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, satış ve pazarlama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri bölümlerinde olmak üzere tüm turizm işletmelerinde iş bulma olanağına sahiptir. Bu bölümü başarı ile tamamlayarak lisans diplomasına sahip olanlar “Konaklama İşletmecisi” unvanını alırlar. Konaklama işletmeciliği bölümü mezunları kişisel gelişimlerini tamamlayarak konaklama işletmelerinde üst düzey yönetici konumuna gelebilecekleri gibi Turizm İşletmeciliği, İşletme, İktisat, Sosyoloji vb. alanlarda Yüksek Lisans/Doktora yapabilme ve Yükseköğretim Kurumlarının turizm ile ilgili bölüm ve programlarında akademisyen olabilme olanaklarına da sahiptir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

BAĞLANTILARİLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürlüğü 

Santral Tlf: 0 414 318 30 00 
Yüksekokul Sekreteri:  0 414 318 30 00 (2456)
E-posta: toiyo@harran.edu.tr
Adres: Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği YO Mardin Yolu 22 Km. Osmanbey Kampüsü 63200  Şanlıurfa/ TÜRKİYE