Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 29.07.2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.06.2007 tarih ve 2007/12400 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuz lisans düzeyinde eğitim veren 4 yıllık bir yüksekokuldur. Geçen süreç içerisinde akademik alt yapısını tamamlayan okulumuz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle "Turist Rehberliği" lisans programına öğrenci almaya başlamıştır.

Yüksekokulumuzun kuruluş kararı ile birlikte açılan "Konaklama İşletmeciliği" ve "Seyahat İşletmeciliği" bölümleri henüz aktif olarak faaliyette değildir. Önümüzdeki yıllarda gerekli akademik ve fiziksel altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte öğrenci alınması planlanmaktadır. Bunlara ilavaten "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" bölümü ile "Rekreasyon Yönetimi" bölümlerinin açılış işlemleri başlamış olup, yakın tarihte aktif eğitim-öğretime başlaması düşünülmektedir. 

BOLOGNA

 

SOSYAL MEDYA

      

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ


 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürlüğü 

Santral Tlf: 0 414 318 30 00 
Yüksekokul Sekreteri:  0 414 318 30 00 (1748)
E-posta: toiyo@harran.edu.tr - turrehberligi@hotmail.com
Adres: Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği YO Mardin Yolu 22 Km. Osmanbey Kampüsü 63200  Şanlıurfa/ TÜRKİYE